středa 27. ledna 2016

Schönbrunn
            Metropoli někdejší rakousko-uherské monarchie máme takřka za humny a není divu, že je Vídeň častým cílem českých turistů. V zimě lákají vánoční trhy, celoročně pak proslulé vídeňské kavárny, Sacher dort plný čokolády, vídeňský řízek přes celý talíř, kvalitní výstavy starého i moderního umění a jako třešnička na dortu zbožňovaná císařovna Sissi. Ta má ve Vídni dokonce vlastní muzeum.

            Dokonalým svědkem časů císařpána je zámek Schönbrunn, habsburská rezidence, kde už po rozpadu monarchie nedošlo k žádným přestavbám. František Josef I. se zde narodil i zemřel.  Původně šlo o lovecký zámeček za branami Vídně, vlastně něco jako francouzské Versailles akorát blíž k centru. Zámeček byl ovšem zničen, když se Turci dostali roku 1683 před Vídeň, a z dnešního pohledu jim za to můžeme poděkovat, neboť došlo k výstavbě rezidence nové, navržené architekty Johannem Bernhardem Fischerem z Erlachu a Nicolausem Pacassi. Kromě samotné stavby zámku byla samozřejmě vybudována rozsáhlá zahrada s množstvím staveb a prvků, které nemohly chybět na dvorku žádnému pořádnému baroknímu kavalírovi – sochy, fontána, oranžerie a hlavně menažerie neboli předchůdkyně dnešní zoo. A právě tato zoologická je jedním z důvodů, proč Schönbrunn navštívit, neboť jde o opravdu celosvětový unikát.